Het verschil tussen de kroonvaarders "vereniging van oud KNSMérs"

en het forum/website "De Kroonvaarders" KLIK HIER

Komende activiteiten:

AGENDA DE KROONVAARDERS

 

Zaterdag 5 januari 2019: Nieuwjaars receptie n de kompszaal KNSM laan311 Amsterdam

Vergadering van de Kroonvaarders En Reünie 40 Jarig Jubileum

14 april 2019 om 12:00

Kapitein Anna in Amsterdam

Zaterdag 4 mei 2019: Dodenherdenking in de Kompaszaal 15:00

 

OPROEP:

Om een snelle communicatie te kunnen bewerkstelligen verzoeken vragen wij u indien wij deze nog niet hebben uw e-mail adres toe t zenden aan Anton Roos: aroos@ziggo.nl

-------------------------------------------------------------------------------------

KNSM "BLOEDGROEPEN"

"Bloedgroepen" van de eens zo grote maatschappij. Dek - Machine - Civiele dienst 
personeel van de vloot, kantoor - en kade mensen, directie en stafleden van de 
buitenlandse vestigingen, maar ook nabestaanden van KNSM'ers en belangstellenden 
maken deel uit van het ledenbestand.
   
Hét bindmiddel tussen de leden is het verenigingsorgaan, dat vier maal per jaar verschijnt en eveneens "De Kroonvaarders" heet, 
maar onder de leden meer bekend is onder de naam "Het Blauwe Boekje". 
Behalve bestuur mededelingen en aankondigingen van de diverse evenementen, bevat het ook verhalen uit "die goede ouwe tijd" en foto’s van al lang gesloopte schepen. 
Voor meer persoonlijk contacten zijn er de verschillende evenementen zoals de nieuwjaarsbijeenkomst, uiteraard in januari, 
de jaarlijkse reünie waaraan gekoppeld de algemene leden vergadering in april en meestal in de zomerperiode een of ander uitstapje. 
Op 4 mei herdenken we bij ons oorlogsmonument, in de hal van loods 6 (kompaszaal) aan de KNSM-laan op het gelijknamige eiland de 247 tijdens WOII omgekomen KNSM-ers.
Het jaar wordt meestal besloten met een gezamenlijke kapucijner- of rijstmaaltijd in oktober.

De geschiedenis.

In 1972 werden de laatste passagiersschepen van de KNSM verkocht.
Het civiele dienst personeel, dat meestal (‘ze waren er niet af te branden’) hield een paar jaar later 
een reünie, en dat was zo’n succes dat besloten werd een vereniging op te richten. 
Op 15 maart 1979 was het zo ver en werd een en ander beklonken in Amsterdam, waarbij oud chef-hofmeester Jan Buijs tot eerste voorzitter werd benoemd. 
Na aanvankelijk alleen bestemd voor ex-zeevarenden, werden al gauw alle andere KNSMers tot de vereniging toegelaten.
De vereniging groeide en bloeide, er waren grote reünies en in de oude PTA (Passengers Terminal Amsterdam),  
werden er buitenlandse reizen georganiseerd en het ‘Blauwe Boekje’ zag het licht. 
Thans is alles in een rustiger vaarwater gekomen, begrijpelijk, want de gemiddelde leeftijd van de leden wordt er niet lager op.  
In maart 2004 werd op grootse wijze het zilveren jubileum gevierd in Anna Paulowna.  
Ter gelegenheid hiervan werd een boekwerk uitgegeven, voor het grootste deel bestaande uit door de leden ingezonden foto’s van hun ''tempoe doeloe’'' 
Het boek is nog steeds te koop, een aanrader.
Sinds kort heeft de vereniging ruimte gekregen op de website van ons lid Gerrit Hofmeijer.
Zoals u gemerkt heeft kunt u ons vinden onder www.kroonvaarders.nl 
Het contact tussen vereniging en webmaster zal worden onderhouden door het bestuurslid Anton Roos, e-mail aroos@ziggo.nl 
WILT U OOK LID WORDEN?. De contributie voor het lidmaatschap van de vereniging bedraagt € 20 per jaar. 
U kunt zich opgeven bij de ledenadministratie: t.a.v. Hans Zaaijer; e-mail  zaaikragt@upcmail.nl